Na aanmelding ontvangt u, als ouder(s), eerst een intakeformulier. Naar aanleiding daarvan vindt er een intakegesprek plaats. Met uw kind doen wij ook een intake, in de vorm van gesprek, tekening en/of spel. Eventueel nemen wij (na uw toestemming) ook contact op met school of andere instanties, om informatie over uw kind te verkrijgen.

Uit deze 'diagnostische gegevens' wordt een behandelplan opgesteld. Na bespreking daarvan kan de behandeling beginnen.  
Wij gaan op een integratieve manier te werk, dat betekent dat we technieken en interventies gebruiken uit verschillende modellen en theorieën. Daarmee sluiten we zoveel mogelijk aan bij uw kind. 

Tussentijds is er regelmatig contact met u over de voortgang en bevindingen. We overleggen eerst met uw kind wat we wel of niet gaan bespreken.

In sommige gevallen zullen we kiezen voor ouderbegeleiding, of een combinatie van ouder-kindbegeleiding. Ook bestaat er de mogelijkheid de leerkracht tips en adviezen te geven over de begeleiding van uw kind.

< terug