Spr!ng is een praktijk voor coaching, counseling en integratieve therapie voor kinderen en volwassenen, dyslexie-onderzoek en remedial teaching.

Wij gaan er van uit dat elk mens de mogelijkheden tot groeien en leren zélf bezit; dat het er om gaat die mogelijkheden aan te boren en verder uit te bouwen.
Vaak gaat dat gemakkelijk, als vanzelf. Soms kost het echter moeite en aandacht. Op die momenten kun je behoefte hebben aan ondersteuning. Als volwassene, maar ook als kind of jongere.

Spr!ng geeft deze ondersteuning: op maat, doelgericht, helder, open en met beide benen op de grond.

spring